TÀI LIỆU

HƯỚNG DẪN BƠM MỰC SƠ ĐỒ HP45

HƯỚNG DẪN BƠM MỰC SƠ ĐỒ HP45. Lí do nên tự bơm mực: Chi phí bơm mực sơ đồ HP45 khoảng 40k/1 hộp. Mực HP45 mua mới giá từ 450-900k, khá lời phải không các […]