Các Mẫu May Mặc Cần Thiết Từ Thiết Kế Đến Sản Xuất | Quy Trình Chuẩn Ngành May

Ngành may mặc có một quy trình phức tạp, trong đó việc tạo và kiểm tra các mẫu may là vô cùng quan trọng. Các mẫu này giúp đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về thiết kế, chất lượng và kỹ thuật.

Các Loại Mẫu May Mặc Quan Trọng

 • Mẫu Thiết Kế (Design Sample):

  Thể hiện ý tưởng ban đầu, bao gồm bản vẽ chi tiết, chất liệu, màu sắc.

 • Mẫu Rập (Pattern Sample):

  Bản mẫu giấy của các mảnh vải để cắt may.

 • Mẫu Proto (Prototype Sample):

  Phiên bản đầu tiên để kiểm tra thiết kế, chất liệu, kích thước.

 • Mẫu Fit (Fit Sample):

  Kiểm tra form dáng và kích thước trên người mẫu thật.

 • Mẫu Size Set (Size Set Sample):

  Bộ sản phẩm với các kích cỡ khác nhau để đảm bảo tính phù hợp.

 • Mẫu Pre-Production (PPS):

  Xác nhận tất cả chi tiết trước khi sản xuất hàng loạt.

 • Mẫu Sản Xuất (Production Sample):

  Kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất.

 • Mẫu Gửi Khách Hàng (Shipment Sample):

  Đảm bảo sản phẩm cuối cùng đúng yêu cầu trước khi giao hàng.

Quy Trình Mẫu Từ Thiết Kế Đến Sản Xuất

 1. Phát triển mẫu thiết kế và rập: Nhà thiết kế tạo ra bản vẽ và rập ban đầu.
 2. May mẫu Proto: May mẫu để kiểm tra và điều chỉnh.
 3. Kiểm tra mẫu Fit: Thử nghiệm trên người mẫu.
 4. Phát triển mẫu Size Set: Kiểm tra các kích cỡ.
 5. Phê duyệt mẫu PPS: Xác nhận trước khi sản xuất hàng loạt.
 6. Kiểm tra mẫu Sản Xuất: Đảm bảo chất lượng.
 7. Phê duyệt mẫu Gửi Khách Hàng: Kiểm tra cuối cùng trước khi giao hàng.

Hiểu rõ và tuân thủ quy trình mẫu là chìa khóa để tạo ra sản phẩm may mặc chất lượng, giảm thiểu rủi ro và tăng sự hài lòng của khách hàng.

Từ khóa :

 • quy trình sản xuất may mặc
 • các loại mẫu may
 • mẫu thiết kế
 • mẫu rập
 • mẫu proto
 • mẫu fit
 • mẫu size set
 • mẫu pre-production (PPS)
 • mẫu sản xuất
 • mẫu gửi khách hàng

About Pham Tran Toan 594 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần

Be the first to comment

Leave a Reply