Cách mở rập Lectra đuôi zip Gerber Accumark không bị lỗi

Lỗi mở rập Gerber Accumark
Lỗi mở rập Gerber Accumark

HV: Em có file rập mà mở hoài trên gerber accumark không được.

2T: Gửi qua 2T coi sao. Sau khi nhận file phân tích thì đây không phải file nén tmp nên phải dùng chiêu khác. Mời các bạn tham khảo cách mở rập Lectra đuôi zip Gerber Accumark không bị lỗi.

Lỗi mở rập Gerber Accumark
Lỗi mở rập Gerber Accumark

Để sửa lỗi các bạn làm theo hướng dẫn

  1. Tạo thư mục khách hàng mới trong Accumark Explorer

2. Tìm tên mã hàng trong thẻ userroot/”tên mã hàng”/data

3. Mở file nén rập Gerber Accumark lên, lấy hết file nén thảy vô thư mục data

4. Mở Accumark  Explorer , chọn thư mục khách hàng rồi bấm F5

.

Chúc các bạn học cách mở rập Lectra đuôi zip Gerber Accumark không bị lỗi.

About Pham Tran Toan 594 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần