Cách thiết kế rập vi tính_Công thức thiết kế rập thân sau áo liền quần trẻ em

CÁCH ĐO.
Bề dài chung: đo từ chân cổ đến giữa đùi.
Dài áo: đo từ chân cổ tới eo.
Ngang vai: đo từ đầu vai bên nay sang đầu vai bên kia.
Vòng ngực: đo vòng quanh ngực.
Vòng cổ: đo xung quanh chân cổ.
THÔNG SỐ THIẾT KẾ RẬP ÁO LIỀN QUẦN TRẺ EM.( Từ 1 – 2 tuổi)
Dài chung: 35
Dài áo: 18
Ngang vai: 22
Vòng ngực: 46
Vòng eo: 46
Vòng mông: 46
Vồng cổ: 24.
CÁCH VẼ.
  1. Thân sau.
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:
AB: bề dài chung = số đo = 35
Bề rộng = 13.5
1thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-dai-rong
AI: hạ nách = ¼ vòng ngực -0.5 = 11
2thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ha-nach.
AL: hạ eo = dài áo = 18

cty-tkkt-toan-tran

3thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ha-eo
LM: hạ mông = 1/10 số đo vòng mông = 4.6
4thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ha-mong
  • Vẽ vòng cổ.
AE: vào cổ = 2/10 số đo vòng cổ – 0.5 = 4.3
AF: hạ cổ = 2
5thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-vao-co
AC: ngang vai = ½ số đo ngang vai = 11
CG: hạ vai = 1/10 số đo ngang vai = 2.2
6thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-vai
Nối EG là vai con.
Trên đường vai con từ E đo vào E1 = 2cm.
7thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-vai-giam
Nối FE1, O là điểm giữa.
Nối OE2, T là điểm giữa.
8thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-co
Vòng cổ vễ đi qua các điểm E1TF.

cty-tkkt-toan-tran

9thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-vong-co
  • Vẽ vòng nách.
IJ: ngang ngực = ¼ số đo vòng ngực + 2 (cử động) = 13.5
10thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ngang-nguc
Từ G hạ đường vuông góc với IJ tại H, và V là điểm giữa.
Nối JV, P là điểm giữa.
Nối HP, Q là điểm giữa.
11thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-nach
VV1 = 0.5. Vẽ vòng nách qua các điểm J Q V1 G.
12thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-vong-nach
  • Vẽ đường sườn và tà áo.
LL1: ngang eo = ¼ vòng ngực – 1 = 12.5
13thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ngang-eo
MM1: ngang mông = ngang ngực = 13.5
14thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ngang-mong
BK: ngang lai = ngang mông =13.5
KK1 = 1
15thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ngang-lai
Nối J L1M1 đánh cong 0.5cm, và kẻ thẳng xuống K1.

cty-tkkt-toan-tran

16thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-suon
  • Vẽ đáy quần và ống quần.
BN = 1/10 mông – 1 = 3.6
17thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-day
SN = BN = 3.6
SX = 1
18thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-day
R là điểm giữa của BM, nối RN, z là điểm giữa.
W là điểm giữa của BZ.
19thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-day
Vòng đáy quần vẽ từ R qua W và N.
20thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-day
Nối K1X đánh cong vào 0.5cm.
21thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ong.
  1. Thân Trước.
  2. KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 594 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần