HỌC THIẾT KẾ RẬP

Thiết kế rập bằng phần mềm Corel X8

Corel là phần mềm bắt buộc sinh viên công nghệ may phải học. Không những thế, khi làm đồ án tốt nghiệp, anh em còn sống chết với nó để vẽ tài liệu kĩ thuật. […]

HỌC THIẾT KẾ RẬP

Thiết kế các kiểu tay: Tay cánh hồng

Điều chỉnh lại vòng nách trên thân: Giảm đầu vai thân trước, thân sau 1cm. Tay áo: Từ rập tay áo căn bản điều chỉnh lại như sau: -AA1 = 3cm -BB1 = 6cm -Giảm […]

HỌC THIẾT KẾ RẬP

Thiết kế các kiểu tay áo: Tay phồng nằm

Điều chỉnh lại vòng nách trên thân: Giảm đầu vai thân trước, thân sau 2cm. Tay phồng nằm: Từ rập tay áo căn bản điều chỉnh lại như sau: -AA1 = BB1 = 2cm -A1A2 […]

HỌC THIẾT KẾ RẬP

Thiết kế các kiểu tay áo: Tay phồng tròn

Điều chỉnh lại vòng nách trên thân: Giảm đầu vai thân trước, thân sau 2cm. Tay phồng tròn: Từ rập tay áo căn bản điều chỉnh lại như sau: -AA1 = BB1 = 4cm -A1A2 […]