Có nên mua card màn hình thời điểm này

Có nên mua card màn hình thời điểm này