Hướng dẫn in sơ đồ,in rập trong phần mềm Gerber Accumark-2

Phần 1.In sơ đồ.

Phần 2.Cấu hình in sơ đồ.

Giao diện phần mềm in sơ đồ Gerber Accumark.

in-so-do-gia-cong

 • Loction : thư mục khách hàng

 • Marker Name :Tên sơ đồ

 • Plot Name : Tên file sơ đồ sau khi in

 • Export Directory: Sơ đồ lưu vào

 • Plot Parameter : Tham số in sơ đồ

 • Annotion : Ghi chú in sơ đồ,in rập

 • Qty : Số lượng sơ đồ khi in)

 • Sav:Lưu file (PLT) khi in

 • cty-tkkt-toan-tran
 • Status: Thông tin trạng thái in sơ đồ(thành công hay bị lỗi)

Chú ý: Tất cả các mục trên,khi muốn thay đổi thông tin in sơ đồ ta có thể bấm vào nút … nằm bên phải của ô để điều chỉnh.

Thiết lập tùy chọn in sơ đồ.

thiet-lap-in-so-do-gerber-accumark

Các thông tin điều chỉnh

thiet-lap-in-so-do-gerber-accumark-1

 • File type: Các loại file (đuôi PLT,DXF) mà phần mềm in sơ đồ xuất ra.Mỗi file sẽ tương thích với loại máy in khác nhau.

 • Destination File:Xuất file in sơ đồ đi đâu.

 • File name :Tùy chọn tên sơ đồ khi in

 • File Extension là phần mở rộng tên sơ đồ khi in.

  KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 594 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần