Hướng dẫn nhảy size dấu bấm bị lỗi trong phần mềm Accumark

Nhảy size dấu bấm là một công đoạn khó đối với  các bạn mới vô nghề sử dụng phần mềm thiết kế rập Gerber Accumark.
Nguyên nhân nhảy size,nhảy cỡ dấu bấm bị lỗi trong phần mềm Accumark.
A.Nhảy size vòng nách,đường nách chia thành hai đoạn.
loi-nhay-size-dau-bam-khong-noi-duong
cty-tkkt-toan-tran
Cách sửa:
  1. Nối hai đoạn thành một đoạn.
  2. Nhảy size dấu bấm bằng lệnh Graed-nhảy sizeCreate/Edit Rules – Specify Distance
B.Nhảy size tay,trên tay có một điểm nhảy size rồi.
loi-nhay-size-dau-bam-co-diem-nhay-chan
Cách sửa:
  1. Xóa điểm nhảy bằng lệnh Modify Rule – Change Grd Rule
  2. Nhảy size dấu bấm bằng lệnh Graed-nhảy sizeCreate/Edit Rules – Specify Distance
C.Yêu cầu:
  1. Nhảy size dấu bấm không đuợc làm biến đổi hình dáng của sản phẩm.
  2. Nhảy size dấu bấm phải đảm bảo thông số kĩ thuật.
 KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 594 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần