Hướng dẫn thiết kế áo bà ba,tay raglan

Áo bà ba tay Raglan về cơ bản giống áo bà ba tay thường, chỉ khác ở phần tay được ráp xéo vào thân nên áo mặc có nách thẳng và đẹp hơn,phần tay áo êm hơn,ko bị nhăn. Vì thế, áo bà ba tay Raglan khắc phục được nhược điểm của áo bà ba tay thường ở phần vai và nách.

ao-ba-ba-phuong-thanh
Áo ba ba-ảnh Việt báo

A. Số đo mẫu
Dài áo : 60cm
Hạ eo : 36cm
Dài tay : 65cm
Vòng nách : 33cm
Bắp tay : 24cm
Dang ngực : 18cm
Chéo ngực : 18cm
Cửa tay : 13cm
Vòng cổ : 32cm
Vòng ngực : 82cm
Vòng eo : 68cm
Vòng mông : 88cm
B. Phương pháp tính vải
– Khổ 90 cm : 2(dài áo + lai) + sa vạt ≈ 140 cm.
– Khổ 120 cm : 2(dài áo + lai) + 40 cm ≈ 120 cm (cả bộ 270 cm đến 280 cm).
– Khổ 150 cm :1(dài áo + lai) + 40 cm ≈ 110 cm.
C. Phương pháp thiết kế

cty-tkkt-toan-tran

* Thân sau

Xếp vải : biên vải đo vào = Mông/4 + 3,5 + 2 (đường may) = 27,5 cm.
AA1: Dài sau = số đo + 2 (lai) = 60 + 2 = 62 cm.
AA2: Hạ eo = số đo = 36 cm.
Đo từ ngang eo lên phía trên 2cm.
AA3 : Hạ nách = Vòng nách/2 + 2,5 = 33/2 + 2,5 = 19cm.
Ngang ngực = Ngực/4 + 0,5→1 = 20,5 + 0,5 = 21cm.
Ngang eo = Eo/4 + 2→ 3 = 17 + 2 = 19 cm.
Ngang mông = Mông/4 + 3,5 = 22 + 3,5 = 25,5 cm.

ao-ba-ba-tay-raglan-than-sau
Thân sau

* Thân trước 

Xếp vải :  Từ đường ngoài đo vào 0,7 cm đường may và 0, 5 cm đường gài nút.

AA1: Dài trước = Dài sau + nhấn ngực = 62 + 3 = 65cm.
Sa vạt : 1,5 cm.
AA2: Hạ eo trước = Hạ eo sau + nhấn ngực = 36 + 3 = 39 cm.
Ngang eo trước = Ngang eo sau = 19 cm.
Ngang mông trước = Ngang mông sau = 25,5 cm.
Ngang ngực trước = Ngang ngực sau + 2 = 21 + 2 = 23 cm.
Vẽ cổ :
+ Vẽ giống cổ áo dài.(BẤM THAM KHẢO Ở ĐÂY)
+ AB : không vẽ.
BB1= Cổ/8 + 1 = 5,2 cm ≈ 5 cm.
BC = BB1 / 2 = 2,5 cm

ao-ba-ba-tay-raglan-than-truoc
                                                                                     Thân trước

* Tay áo 

AA1: Dài tay = Số đo – 5 + lai = 65 – 5 + 2 = 62 cm.
AA2: Hạ nách tay = Hạ nách thân sau + 0,5 = 19 + 0,5 = 19,5 cm.
A2A3: Hạ bắp tay = 10 cm.
Ngang tay = Vòng nách /2 + 1 = 33/2 + 1 = 17,5 cm
Ngang bắp tay = Vòng bắp tay /2 + 2,5 = 24/2 + 2,5 = 14,5 cm.
Ngang cửa tay = Số đo = 13 cm.
Vẽ cổ :
+ Vào cổ = 2cm (theo công thức : Vào cổ = Vào cổ sau /2 + 0,5 nhưng chỉ
lấy 2 cm, phần dư trả về cổ trước tay áo).
+ Lên cổ = 1,5 cm.

ao-ba-ba-tay-raglan-tay
Tay áo

Nẹp cổ:

ao-ba-ba-tay-raglan-nep-co
Nẹp áo

 KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 594 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần