Macbook có cài được Gerber hay Optitex không

Macbook có cài được Gerber hay Optitex không