Sự khác nhau giữa các file dxf

Khách hàng gửi file dxf. Nhưng đôi khi bạn mở trên phần mềm thiết kế rập không như ý vì có rất nhiều chuẩn khác nhau. Dưới đây là sự khác biệt giữa các loại file DXF mà bạn nên biết:

 • Standard DXF (*.dxf)
   • Mô tả: Đây là định dạng DXF tiêu chuẩn, được sử dụng phổ biến nhất và tuân thủ các quy định cơ bản của Autodesk cho định dạng DXF. File này có thể được mở và chỉnh sửa bởi hầu hết các phần mềm CAD may mặc hiện nay.
   • Ứng dụng: Phù hợp cho mục đích chung, trao đổi dữ liệu CAD giữa các phần mềm và nền tảng khác nhau.
 • ASTM/AAMA (*.dxf)
  • Mô tả: Đây là định dạng DXF tuân thủ theo các tiêu chuẩn của ASTM (American Society for Testing and Materials) và AAMA (American Architectural Manufacturers Association). Các tiêu chuẩn này đảm bảo rằng file DXF đáp ứng các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật và chất lượng.
  • Ứng dụng: Sử dụng trong các ngành công nghiệp yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn ASTM và AAMA, như xây dựng và sản xuất may mặc.
 • ASTM/AAMA Rule Table (*.rul)
  • Mô tả: Đây không phải là file DXF mà là file .rul, chứa các bảng quy tắc hoặc hướng dẫn liên quan đến các tiêu chuẩn ASTM và AAMA. File này thường đi kèm với các file DXF để đảm bảo rằng các bản vẽ và thiết kế tuân thủ các quy tắc kỹ thuật cụ thể.
  • Ứng dụng: Được sử dụng kèm với các file DXF ASTM/AAMA để đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, ứng dụng cho việc nhảy size, nhảy cỡ. Khi mở nhớ phải có rập +kèm file đuôi .rul để có full size
 • DXF Wizard (*.dxf)
  • Mô tả: DXF Wizard là một công cụ hoặc tùy chọn xuất DXF trong phần mềm CAD, cung cấp các bước hướng dẫn để tạo ra các file DXF tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng. Nó có thể bao gồm các tùy chọn đặc biệt để điều chỉnh cách dữ liệu được xuất ra.
  • Ứng dụng: Thích hợp cho người dùng cần tùy chỉnh chi tiết về cách xuất DXF.
 • TIIP DXF (*.dxf)
  • Mô tả: TIIP DXF là định dạng DXF đặc thù, có thể được phát triển hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của TIIP (Technical Interchange Information Protocol) hoặc một tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể nào đó.
  • Ứng dụng: Được sử dụng trong các hệ thống hoặc ứng dụng yêu cầu tiêu chuẩn TIIP, có thể liên quan đến trao đổi thông tin kỹ thuật giữa các hệ thống khác nhau.

Kết luận

Các loại file DXF khác nhau này cung cấp các tùy chọn và tiêu chuẩn khác nhau để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cụ thể của từng ngành công nghiệp. Việc chọn đúng loại file DXF giúp đảm bảo rằng bản vẽ và thiết kế của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết và có thể được sử dụng một cách hiệu quả .

About Pham Tran Toan 594 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần

Be the first to comment

Leave a Reply