Sửa lỗi sơ đồ Gerber Accumark the parameter is incorrect

accumark explorer erro the parameter is incorrect
accumark explorer erro the parameter is incorrect

Có một bạn học viên mail gấp cần sửa lỗi mở sơ đồ Gerber Accumark. Bạn ấy gửi file trễ nên làm video hướng dẫn mọi người cũng hơi vất vả. Có video hướng dẫn mà chất lượng âm thanh chưa oki lắm.

Lỗi import file sơ đồ vào Accumark explorer : the parameter is incorrect nguyên nhân để tên tiếng Việt. Sửa lại đặt thành tiếng anh là oki.

accumark explorer erro the parameter is incorrect
accumark explorer erro the parameter is incorrect

Mời các bạn tham khảo cách xử lí lỗi

About Pham Tran Toan 594 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần