CLO3D

Giáo trình Clo3D

Giáo trình Clo3D là bộ tài liệu hướng dẫn căn bản cho các bạn nhập môn thời trang 3D. Cấu hình máy tối thiếu để chạy phần mềm Clo3D. Thực tế chỉ cần máy I3, […]

TÀI LIỆU

Lớp Thời Trang 3D trên máy tính

Bạn đã bao giờ nghe nói về Thời trang 3D trên máy tính chưa ⁉️ Học thời trang 3D vi tính có lợi ích gì ⁉️ Ai nên học ⁉️ Học bao lâu, có khó không⁉️ Học phần […]

THIẾT KẾ 3D

Demo runway áo dài Việt Nam bằng 3D

Demo runway áo dài Việt Nam bằng 3D Optitex. Lớp học thiết kế rập 3D vi tính ở đây Tải phần mềm Optitex và cách cài đặt ở đây Tải giáo trình Optitex ở đây […]