TÀI LIỆU

CÔNG THỨC TÍNH ĐỊNH MỨC DÂY VIỀN

Có nhiều bạn học viên hỏi công thức tính định mức viền tốt nhất.Để dây viền cắt ra không bị thiếu hoặc bị dư nhiều.Thiếu dây viền cắt bù khác màu,không đủ vải rất mệt. Cắt […]

TÀI LIỆU

Phương pháp tính định mức chỉ may.

Hướng dẫn tính định mức chỉ may theo phương pháp thực nghiệm : 1.Chuẩn bị hai miếng vải 20*20 cm 2.Chuẩn bị máy theo phương án chỉnh mật độ mũi chỉ theo qui định. VD:Tính […]