No Picture
GERBER ACCUMARK

Hướng dẫn tạo sơ đồ thun ống

        Tùy từng loại vải mà ta thiết lập sơ đồ khác nhau để tối ưu hóa hiệu suất.Mục đích giảm thiểu NPL,video hướng dẫn các bạn đi sơ đồ thun ống.Hi […]