Tạo bảng ghi chú vẽ sơ đồ.

annotation
annotation

Thiết lập vẽ sơ đồ bằng phần mềm Gerber Accumark

Label S : in đường may

Label I : in đường nội vi

Label U : in đường in thêm

Label G : in đường canh sợi

Label D : in dấu dùi

Lt0 : không in

Lt1 : có in

Lt2 : in nét đứt

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 594 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần