THIẾT KẾ QUẦN THỂ THAO 2 MẢNH

THIẾT KẾ QUẦN THỂ THAO 2 MẢNH

NI MẪU: VM = 92CM

B1. Vẽ hình chữ nhật

X= dài quần = ¼ VM + 1/10 VM + 4->6cm = 23 + 9.2 + 5 = 37.2cm

Y = Ngang đáy trước

B2.  Xác định ngang eo = ¼ VM + 3cm = 23 + 3 = 26cm, Nối A1B1

B3.  Kéo dài A1B1, lấy B1B2 làm sa đáy trước 4->6cm = 4cm

B4. Nối BB2. Đánh cong lõm 0.5cm

B5. Xác định lưng quần 3->4cm = thành phẩm bản thun + 1cm đường may = 3 + 1

B6. Bóc rập, mở rập đôi

B7. Vẽ đáy quần

Vẽ hình chữ nhật

  • X= 2/10 VM = 18.4cm
  • Y= 10->12cm = 10cm

B8. Tạo đường may (lai: 2cm, giàn: 0.7cm, đáy: 0.7cm)

 

 

About Pham Tran Toan 594 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần