Chuyên đào tạo thiết kế rập 3D,biểu diễn thời trang 3D trên máy tính.

Nội dung đào tạo:

1.Sức mạnh và lợi ích kinh tế của 3D
2.Hướng dẫn kỹ năng thao tác sử dụng lệnh trong hệ thống phần mềm thiết kế thời trang 3D

  • Chỉnh sửa thông số Mannequin

  • Thiết lập tham số vị trí

  • May sản phẩm

  • Tạo các giá trị màu sắc,layer

đầm 3d hai lop trang phoi bong do-bong vai
đầm 3d hai lop trang phoi bong do-bong vai

3.Ứng dụng 3D may mẫu sản xuất thực tế:Áo T-Shirt,Quần,Áo Chemise,Jacket.

4.Thi kết thúc khóa học. (Bài hoàn thiện là bài runway trên 3D)

Thiết kế rập 3d

Học phí(đã giảm1 triệu cho SV):2.500.000 VND

Cam kết:

  1. Cung cấp tài liệu và video miễn phí.

  2.  Lớp học giới hạn 3-5 học viên

  3.  Giảm 30% cho sinh viên

  4.  Hỗ trợ kĩ thuật  online.

Thời gian: 2 tháng,tuần/3 buổi/2h (2-4-6 hoặc 3-5-7 hoặc CN)

Thiết kế rập 3d