Thiết kế rập áo raglan bằng phần mềm Lectra

Toán Trần thân tặng tài liệu thiết kế rập áo raglan bằng phần mềm Lectra.

Bấm đây tải video

Link1

Link2

Bấm đây tải tài liệu áo raglan

Link1

Link2

About Pham Tran Toan 443 Articles
CEO & Founder tại Đồng phục Toán Trần CEO & Founder tại Công ty TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder tại Trung tâm đào tạo thiết kế thời trang Toán Trần