Thiết kế rập áo raglan bằng phần mềm Lectra

Toán Trần thân tặng tài liệu thiết kế rập áo raglan bằng phần mềm Lectra.

Bấm đây tải video

Link1

Link2

Bấm đây tải tài liệu áo raglan

Link1

Link2

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần