Thiết kế rập áo raglan bằng phần mềm Lectra

Toán Trần thân tặng tài liệu thiết kế rập áo raglan bằng phần mềm Lectra.

Bấm đây tải video

Link1

Link2

Bấm đây tải tài liệu áo raglan

Link1

Link2

About Pham Tran Toan 594 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần