THIẾT KẾ RẬP NÓN SƠ SINH MỘT MIẾNG.

Cách thiết kế rập nón sơ sinh một miếng.
  • Thân nón.
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:
AB: chiều dài =  đường giữa nón gấp đôi = 20
AC: chiều rộng = mặt trước = 15
16thiet-ke-rap-non-so-sinh-dai-rong
Từ B lấy các điểm:
BF: đường sau ót = 5.5
EF = 1.2
17thiet-ke-rap-non-so-sinh-lay-diemb.
Từ điểm C lấy:

cty-tkkt-toan-tran

CH: giảm mặt trước = 1.5
HD: mép tai = 7
17thiet-ke-rap-non-so-sinh-lay-diemc
Kẻ đường vuông góc với đường BE., EG = 10.
Đồng thời, nối đường thẳng AH, HI = 1.
18thiet-ke-rap-non-so-sinh-lay-diem
Nối F G D I.
19thiet-ke-rap-non-so-sinh-tp
  • Miếng đáp phía trước.
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:

cty-tkkt-toan-tran

BC: dài miếng đáp = 13.5
AB: cao miếng đáp = 10
20thiet-ke-rap-non-so-sinh-beo-dai-rong
AD = 6, DB = 4
21thiet-ke-rap-non-so-sinh-beo
Nối DC, E là điểm giữa, dựng đường vuông góc với DC tại E, EF = 1.
Nối AC, G là điểm giữa, dựng đường vuông góc với AC tai G, GH = 2.8
22thiet-ke-rap-non-so-sinh-beo
Vẽ miếng đáp trước đi qua các điểm A H C F D.
23thiet-ke-rap-non-so-sinh-beo
Cách chừa đương may.
Cắt chừa đường may xung quanh 1cm.
24thiet-ke-rap-non-so-sinh-duong-may

KHOA-HOC-NGANH-MAY