Trắc nghiệm nhảy size sơ mi #68AN

Trắc nghiệm nhảy size sơ mi #695

Test kiến thức nhảy size áo sơ mi .

Máy hiện màu xanh nhảy đúng, máy màu đỏ sai.

Nhảy size quần #68AN cần thông tin gì ?

Correct! Wrong!

Sâu cổ sau (điểm 1) nhảy thế nào ?

Correct! Wrong!

Rộng cổ thân sau (điểm 2) nhảy thế nào ?

Correct! Wrong!

Vai thân sau (điểm 3) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Đô thân sau (điểm 4) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Nách thân sau (điểm 5) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Lai thân sau (điểm 6) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Giữa lai thân sau (điểm 7) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

About Pham Tran Toan 594 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần