TÀI LIỆU SẢN XUẤT

Từ điển anh văn chuyên ngành may phần 1

Tiếng Việt Tiếng anh Đường may cạp quần Waistband seam Đường đáy trước Front seam Đường dọc sườn Out seam Ngã tư đáy Diamond crotch Đường đáy Crotch Ngực Chest Bộ phận giữa Center piece […]