RẬP THAM KHÂO

RẬP ĐẦM SUÔNG

Rập đầm suông tham khảo. Rập Đầm suông cổ sơ mi là file DXF, các bạn tải về rồi import vào Corel hay phần mềm thiết kế rập. In rập Đầm suông cổ sơ mi đem ra tiệm photocopy in […]

RẬP THAM KHÂO

RẬP ĐẦM RÁP DƯỚI EO – ĐƯỜNG CẮT CONG

Rập đầm ráp dưới eo – đường cắt cong tham khảo. Rập đầm ráp dưới eo – đường cắt là file DXF, các bạn tải về rồi import vào Corel hay phần mềm thiết kế rập. […]

RẬP THAM KHÂO

RẬP KIỂU CỔ CHÌA KHOÁ

Rập áo cổ kiểu chìa khoá tham khảo. Rập áo cổ kiểu chìa khoá là file DXF, các bạn tải về rồi import vào Corel hay phần mềm thiết kế rập. In rập áo cổ kiểu […]