TÀI LIỆU

Hướng dẫn thay mực máy in sơ đồ HP45

Thay mực máy in sơ đồ HP45 là công việc thường xuyên các bạn thiết kế,giác sơ đồ. Thay mực HP45 không khó,các bạn mới vô nghề có thể đọc một lần là thực hành được. […]

OPTITEX

Hướng dẫn in rập,in sơ đồ Optitex

In rập ,in sơ đồ là công việc hàng ngày của một bạn thiết kế rập,giác sơ đồ.Máy móc do thợ máy set.In trên phần mềm ra máy cắt,máy vẽ là nhiệm vụ của bạn.Giờ ta […]

GERBER ACCUMARK

Hướng dẫn sửa lỗi in rập không có dấu bấm trên phần mềm thiết kế rập Gerber Accumark.

Bạn đã gặp trường hợp rập khách hàng gửi in ra không có dấu ? Trong khi kiểm rập vẫn có dấu đầy đủ như thế này. Vấn đề nan giản rồi đây,chúng ta tìm […]