Thiết kế rập áo sơ mi # 68AN

Bài trắc nghiệm thiết kế rập áo sơ mi # 68AN

Nội dung ôn tập kiến thức thiết kế áo sơ mi #68AN.

Câu 1

Câu 2: Rộng cổ thân trước bằng bao nhiêu ?

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10 : Vẽ tay áo sơ mi theo công thức của Toán Trần bao gồm bao nhiêu bước ?

About Pham Tran Toan 444 Articles
CEO & Founder tại Đồng phục Toán Trần CEO & Founder tại Công ty TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder tại Trung tâm đào tạo thiết kế thời trang Toán Trần