Hướng dẫn học giác sơ đồ online miễn phí

Lỗi giác sơ đồ thiếu chi tiết tay

Trung tâm thiết kế thời trang mở lớp giác sơ đồ vi tính online Gerber Accumark miễn phí cho các bạn yêu thích ngành may tham khảo:

GIẢI THÍCH LAYLIMIT-QUI ĐỊNH TRẢI VẢI

THIẾT LẬP LAYLIMIT TRẢI VẢI CHẠY SƠ ĐỒ VI TÍNH

HƯỚNG DẪN KHAI HẠCH TOÁN BÀN CẮT SƠ ĐỒ VI TÍNH FULL HD CÓ ÂM THANH (TẢI FILE EXCEL Ở ĐÂY)

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SƠ ĐỒ VI TÍNH

HƯỚNG DẪN GIÁC SƠ ĐỒ GERBER ACCUMARK_LỆNH FIT PIECE

HƯỚNG DẪN GIÁC SƠ ĐỒ GERBER ACUMARK_LỆNH OVERLAP

HƯỚNG DẪN GIÁC SƠ ĐỒ GERBER ACCUMARK_LỆNH XOAY CHI TIẾT 180

HƯỚNG DẪN ĐỔI KHỔ VẢI TRONG PHẦN MỀM GIÁC SƠ ĐỒ GERBER ACCUMARK.

HƯỚNG DẪN GIÁC SƠ ĐỒ CANH SỌC BẢN ĐẸP FULL HD CÓ ÂM THANH

HƯỚNG DẪN GIÁC SƠ ĐỒ THUN ỐNG BẢN ĐẸP FULL HD CÓ ÂM THANH

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CHIỀU DÀI SƠ ĐỒ SAU KHI GIÁC BẢN XỊN HD CÓ ÂM THANH

HƯỚNG DẪN GIÁC SƠ ĐỒ GERBER ACCUNEST BÁN TỰ ĐỘNG (NÂNG CAO)

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần