OPTITEX

Hướng dẫn Optitex xuất file PDF

Anh em làm rập online bán khách, khách ở xa, chờ giao rập phê pha lắm. In liền thì không có máy. Làm thế nào để giao file cho khách ? Mời anh em coi Hướng […]

TÀI LIỆU

Các phím tắt trong Optitex

Phần mềm thiết kế rập sơ đồ vi tính Optitex mấy năm gần đây khá nổi ở Việt Nam. Lí do nổi là  dễ sử dụng nhất trong các phần mềm, thường xuyên update tính […]