Thiết kế rập áo thun thân sau bài 394

Hướng dẫn thiết kế rập áo thun thân sau bài 394. Mời các bạn tham quan list video hướng dẫ thiết kế trên máy bằng phần mềm gerber accumark V9, V10

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần