Thiết kế rập áo thun thân sau bài 394

Hướng dẫn thiết kế rập áo thun thân sau bài 394. Mời các bạn tham quan list video hướng dẫ thiết kế trên máy bằng phần mềm gerber accumark V9, V10

About Pham Tran Toan 573 Articles
Thợ dạy tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần