Thiết kế rập áo thun thân sau bài 394

Hướng dẫn thiết kế rập áo thun thân sau bài 394. Mời các bạn tham quan list video hướng dẫ thiết kế trên máy bằng phần mềm gerber accumark V9, V10

Giới thiệu Pham Tran Toan 483 bài viết
CEO & Founder tại Đồng phục Toán Trần CEO & Founder tại Công ty TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder tại Trung tâm đào tạo thiết kế thời trang Toán Trần