Thiết kế rập áo thun thân sau bài 394

Hướng dẫn thiết kế rập áo thun thân sau bài 394. Mời các bạn tham quan list video hướng dẫ thiết kế trên máy bằng phần mềm gerber accumark V9, V10

Giới thiệu Pham Tran Toan 531 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần