Bài trắc nghiệm thiết kế quần thun #695

Bài trắc nghiệm thiết kế quần thun #695. Ôn tập cách thiết kế rập quần thun #695.
Khi thực thiện bài trắc nghiệm thiết kế quần thun #695: Chọn đáp án đúng phần mềm chấm hiện màu xanh. Sai máy chấm hiện màu đỏ. Nên sử dụng cùng với giáo trình thiết kế rập của Toán Trần biên soạn.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

About Pham Tran Toan 450 Articles
CEO & Founder tại Đồng phục Toán Trần CEO & Founder tại Công ty TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder tại Trung tâm đào tạo thiết kế thời trang Toán Trần