Bài trắc nghiệm thiết kế quần thun #695

Bài trắc nghiệm thiết kế quần thun #695. Ôn tập cách thiết kế rập quần thun #695.
Khi thực thiện bài trắc nghiệm thiết kế quần thun #695: Chọn đáp án đúng phần mềm chấm hiện màu xanh. Sai máy chấm hiện màu đỏ. Nên sử dụng cùng với giáo trình thiết kế rập của Toán Trần biên soạn.

Câu 1

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Câu 2

Correct! Wrong!

Câu 3

Correct! Wrong!

Câu 4

Correct! Wrong!

Câu 5

Correct! Wrong!

Câu 6

Correct! Wrong!

Câu 7

Correct! Wrong!

Câu 8

Correct! Wrong!

Câu 9

Correct! Wrong!

Câu 10

Correct! Wrong!

Thiết kế rập quần thun #695
Cám ơn bạn đã tham gia bài trắc nghiệm.

Share your Results:

Giới thiệu Pham Tran Toan 523 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần