Bài trắc nghiệm thiết kế quần thun #695

Bài trắc nghiệm thiết kế quần thun #695. Ôn tập cách thiết kế rập quần thun #695.
Khi thực thiện bài trắc nghiệm thiết kế quần thun #695: Chọn đáp án đúng phần mềm chấm hiện màu xanh. Sai máy chấm hiện màu đỏ. Nên sử dụng cùng với giáo trình thiết kế rập của Toán Trần biên soạn.

Câu 1

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Câu 2

Correct! Wrong!

Câu 3

Correct! Wrong!

Câu 4

Correct! Wrong!

Câu 5

Correct! Wrong!

Câu 6

Correct! Wrong!

Câu 7

Correct! Wrong!

Câu 8

Correct! Wrong!

Câu 9

Correct! Wrong!

Câu 10

Correct! Wrong!

Thiết kế rập quần thun #695
Cám ơn bạn đã tham gia bài trắc nghiệm.

Share your Results:

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần