GERBER ACCUMARK

Hướng dẫn nhảy size quần jean

Học nhảy size quần jean không khó. Chỉ cần anh em làm đúng qui trình là bao thông số chuẩn 100%. Phom đẹp. Hướng dẫn nhảy size quần jean thân trước Hướng dẫn nhảy size […]

GERBER ACCUMARK

Hướng dẫn nhảy size nút tự động

Học nhảy size nút áo thủ công với một số bạn khá là phức tập vì phải qua nhiều bước. Xác định khoảng cách nút đầu và nút cuối Chia đều bước nhảy cho cách […]

TÀI LIỆU

NHẢY SIZE ĐẦM CĂN BẢN THÂN SAU

NHẢY SIZE ĐẦM CĂN BẢN THÂN SAU Nhảy size đầm thân sau Bước 1: Nhảy size điểm sâu cổ   X=0    , Y=0 Bước 2: Nhảy size điểm rộng cổ   X=0    ,Y=rộng cổ/2 […]

TÀI LIỆU

NHẢY SIZE ÁO SƠ MI NAM

NHẢY SIZE ÁO SƠ MI NAM THÂN TRƯỚC Video hướng dẫn nhảy size áo sơ mi xuất khẩu Nhảy size thân trước Bước 1: Nhảy size điểm sâu cổ X= 0     ,Y=0 Bước […]

TÀI LIỆU

NHẢY SIZE TAY ĐẦM CĂN BẢN

NHẢY SIZE TAY ĐẦM CĂN BẢN Nhảy size tay Bước 1: Nhảy size điểm đầu vai  X= 0   , y=0 Bước 2: Nhảy size điểm bắp tay   X= hạ nách   , Y=bắp […]

Nhảy size quần tây nữ
TÀI LIỆU

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM THÂN SAU

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM ĐỒNG PHỤC TOÁN TRẦN THÂN SAU Nhảy size thân sau Bước 1: Nhảy size điểm eo tại đáy  X=0    , Y=eo/4 Bước 2: Nhảy size điểm eo tại sườn ngoài […]

TÀI LIỆU

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM THÂN TRƯỚC

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM ĐỒNG PHỤC TOÁN TRẦN THÂN TRƯỚC Nhảy size thân trước Bước 1: Nhảy size điểm eo tại đáy   X= 0  , Y=EO/4 (eo nguyên đo nguyên vong,các điểm còn lại […]

No Picture
TÀI LIỆU

Cơ sở nhảy size quần áo

Vì sao phải nhảy size,nhảy cỡ quần áo ? Trong sản xuất công nghiệp,quần áo được sản xuất hàng loạt. Mục đích bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Béo, gầy,cao,thấp,vừa… đều mặc được theo […]