TÀI LIỆU

THIẾT KẾ QUẦN ĐỒ BỘ NỮ

NI MẪU: Dài Quần (DQ) = 98CM  ,  Vòng Mông (VM) = 88CM  ,  Ngang Ống (NỐ) = 22CM THÂN TRƯỚC B1. Xác định hình chữ nhật X= dài quần = số đo = 98cm […]