TÀI LIỆU

THIẾT KẾ QUẦN ĐỒ BỘ NỮ

NI MẪU: Dài Quần (DQ) = 98CM  ,  Vòng Mông (VM) = 88CM  ,  Ngang Ống (NỐ) = 22CM THÂN TRƯỚC B1. Xác định hình chữ nhật X= dài quần = số đo = 98cm […]

ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN ĐO QUẦN TRẺ EM

Các bạn muốn thiết kế cho con mình một chiếc quần mới. Sếp đưa bạn một quần trẻ em làm mẫu. Làm sao để đo quần trẻ em đúng thông số ? Tham khảo video […]