Kiểm tra trắc nghiệm nhảy size áo thun #394

Kiểm tra trắc nghiệm nhảy size áo thun #394

Nhảy size áo thun #394 cần thông tin gì ?

Rập size chuẩn áo thun #394 là size nào ?

Căn cứ vào đâu nói M là size chuẩn ?

Sâu cổ sau (điểm 1) nhảy thế nào ?

Rộng cổ thân sau (điểm 2) nhảy thế nào ?

Vai thân sau (điểm 3) nhảy bao nhiêu ?

Nách thân sau (điểm 4) nhảy bao nhiêu ?

Lai thân sau (điểm 5) nhảy bao nhiêu ?

About Pham Tran Toan 443 Articles
CEO & Founder tại Đồng phục Toán Trần CEO & Founder tại Công ty TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder tại Trung tâm đào tạo thiết kế thời trang Toán Trần