Chính sách bảo mật

Trung tâm thời trang và tin học ngành may Toán Trần tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của các cá nhân đến thăm trang web của chúng tôi (“Khách Viếng Thăm”) cũng như các cá nhân và công ty đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi (“Khách Hàng”). Thỏa thuận bảo mật này mô tả các phương thức bảo vệ quyền riêng tư được Toán Trần sử dụng trong quan hệ với Khách Viếng Thăm và Khách Hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Toán Trần (“Dịch Vụ”).

Lưu ý chính sách bảo mật này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi.

1. Các Trang Web

Chính Sách Bảo Mật này được áp dụng cho các trang web có liên kết đến Chính Sách Bảo Mật này, bao gồm: https://thietkerap.com.vn,http://thietkerap.vn,http://thietkerap.org,http://thietkerap.edu.vn (“Các Trang Web Của Toán Trần”).
Các Trang Web Của Toán Trần có thể có đường dẫn hay liên kết đến các trang web khác. Chính sách thu thập thông tin và nội dung của các trang web đó sẽ tuân theo chính sách bảo mật của các trang web đó. Toán Trần khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách bảo mật của các trang web đó để hiểu rõ cách họ thu thập thông tin trước khi truy cập các trang web đó.

2. Thu Thập Dữ Liệu

Khi bạn thể hiện sự quan tâm đến Dịch Vụ hoặc đăng ký sử dụng Dịch Vụ, Toán Trần yêu cầu bạn cung cấp các thông tin liên hệ mang tính chất cá nhân như tên, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (“Thông Tin Liên Hệ Bắt Buộc”). Khi thanh toán Dịch Vụ, Toán Trần có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin tài chính như mã số thuế, số tài khoản, địa chỉ giao dịch và số người trong công ty, cửa hàng sẽ sử dụng Dịch Vụ (“Thông Tin Thanh Toán”). Toán Trần cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp những thông tin khác như tổng số nhân viên của cửa hàng, lĩnh vực hoạt động (“Thông Tin Thêm”). Các thông tin của Khách Hàng được gọi là “Dữ liệu Về Khách Hàng của Toán Trần”.
Khi bạn duyệt Các Trang Web Của Toán Trần, Toán Trần có thể thu thập thông tin về bạn thông qua những công cụ thu thập thông tin phổ biến như cookie hay Thông Tin Định Vị Web Site (Web beacons). Thông Tin Định Vị Web Site bao gồm các thông tin cơ bản từ trình duyệt web của bạn (như loại trình duyệt, ngôn ngữ), địa chỉ internet (Internet Protocol – IP) của bạn và các hành động bạn thực thi trên Các Trang Web Của Toán Trần (ví dụ như các trang bạn xem và các link bạn chọn).

3. Sử Dụng Thông Tin Thu Thập Được

Toán Trần sử dụng Dữ liệu Về Khách Hàng của Toán Trần để thực hiện các yêu cầu của khách hàng. Ví dụ, nếu bạn liên hệ với chúng tôi thông qua trang “Liên hệ với chúng tôi”, Toán Trần sẽ dùng những thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn và cung cấp thông tin về Dịch Vụ bạn quan tâm.
Toán Trần cũng có thể sử dụng Dữ liệu Về Khách Hàng của Toán Trần để lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện chăm sóc khách hàng, tổ chức các diễn đàn online và các mạng xã hội mà Khách Hàng có thể tham dự, hoặc xây dựng các hồ sơ thông tin về Khách Hàng trên Các Trang Web Của Toán Trần.
Toán Trần cũng có thể sử dụng Dữ liệu Về Khách Hàng của Toán Trần để phục vụ cho công tác marketing. Ví dụ Toán Trần có thể dùng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn để trao đổi thêm về sự quan tâm của bạn đối với Dịch Vụ hoặc gửi cho bạn những thông tin về Toán Trần hay đối tác của Toán Trần như thông tin khuyến mãi hay sự kiện.
S3 sử dụng Thông Tin Định Vị Web Site để duy trì và cải tiến Các Trang Web Của Toán Trần. Toán Trần cũng có thể kết hợp Thông Tin Định Vị Web Site với Dữ liệu Về Khách Hàng của Toán Trần để cung cấp những thông tin đã được cá nhân hóa cho bạn.

4. Diễn Đàn, Giới Thiệu Cho Bạn và Nhận Xét Từ Khách Hàng

Toán Trần có thể cung cấp bảng tin, blog hay phòng chat trên Các Trang Web Của Toán Trần. Tất cả những thông tin bạn cung cấp trên những diễn đàn này có thể bị đọc, thu thập hay sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tham gia những diễn đàn đó và họ có thể dùng những thông tin đó để gửi những thông điệp không mong muốn đến bạn. Toán Trần không chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân bạn cung cấp trên những diễn đàn này.
Khách Viếng Thăm hay Khách Hàng có thể sử dụng chương trình giới thiệu khách hàng của Toán Trần để thông báo cho bạn bè về Các Trang Web Của Toán Trần. Khi sử dụng chương trình giới thiệu, Toán Trần yêu cầu tên của người bạn và địa chỉ email. Toán Trần sẽ tự động gửi cho người bạn này duy nhất một email để mời họ ghé thăm Các Trang Web Của Toán Trần. Toán Trần không lưu trữ những thông tin này.
Toán Trần hiển thị danh sách Khách Hàng và nhận xét từ khách hàng lên Các Trang Web Của Toán Trần với những thông tin như tên Khách Hàng, chức vụ và thành phố nơi Khách Hàng sinh sống. Toán Trần sẽ liên hệ với những Khách Hàng này để được sự đồng thuận trước khi liệt kê thông tin Khách Hàng trên danh sách hay hiển thị nhận xét.

5. Chia Sẻ Thông Tin Thu Thập Được

    Nhà Cung Cấp Dịch Vụ
Với sự đồng ý của Khách Hàng, Toán Trần có thể chia sẻ Dữ liệu Về Khách Hàng của Toán Trần với những nhà cung cấp dịch vụ có hợp đồng với Toán Trần để những đơn vị này có thể cung cấp dịch vụ cho bạn. Khi được sự đồng ý của Khách Hàng, Toán Trần cũng có thể chia sẻ Dữ liệu Về Khách Hàng của Toán Trần với những đơn vị cung cấp dịch vụ cho Toán Trần để bảo đảm chất lượng của thông tin. Trừ khi được mô tả trong bản Thỏa Thuận Bảo Mật này, Toán Trần không chia sẻ, bán, cho thuê hay trao đổi bất kỳ thông tin nào với các đối tác thứ 3 để phục vụ cho mục đích quảng cáo.

    Đối Tác Kinh Doanh
Trong một số trường hợp, Toán Trần có thể kết hợp với các công ty khác để cùng nhau cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho Khách Hàng. Nếu bạn mua hay thể hiện sự quan tâm đến một sản phẩm được cung cấp bởi liên danh Toán Trần và đối tác, Toán Trần có thể chia sẻ Dữ liệu Về Khách Hàng của Toán Trần thu thập được trong giao dịch của bạn đến đối tác cùng cung cấp sản phẩm hay dịch vụ đó.  không kiểm soát được cách các đối tác của Toán Trần sử dụng Dữ liệu Về Khách Hàng của Toán Trần mà Toán Trần thu thập được trong quá trình trên, và cách họ sử dụng thông tin này sẽ tương ứng với các qui tắc bảo vệ riêng tư của chính họ. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin theo cách này, bạn có thể quyết định không mua hoặc không thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp bởi liên danh Toán Trần và các đối tác này.

    Bắt Buộc Tiết Lộ
Toán Trần bảo lưu quyền sử dụng hay tiết lộ các thông tin được cung cấp cho Toán Trần nếu được yêu cầu bởi luật pháp hoặc nếu Toán Trần tin tưởng một cách hợp lý rằng việc sử dụng hay tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ các quyền của Toán Trần và hoặc để tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

6. Phương Thức Giao Tiếp

Trong trường hợp Khách Viếng Thăm và Khách Hàng đồng ý cung cấp thông tin liên lạc, Toán Trần cung cấp công cụ cho phép Khách Viếng Thăm và Khách Hàng lựa chọn cách thức Toán Trần sử dụng các thông tin này. Bạn có thể quyết định không nhận các email liên quan đến marketing hay các giao dịch không liên quan đến Dịch Vụ bằng cách nhấn vào link “Unsubscribe” ở dưới cùng của các email marketing của Toán Trần. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi yêu cầu trực tiếp đếntoan.pham797@gmail..com. Khách Hàng không thể quyết định không nhận các email liên quan đến giao dịch tạo bởi Dịch Vụ hoặc các email liên quan đến tài khoản của Khách Hàng trên Các Trang Web Của Toán Trần.

7. Dữ Liệu Của Khách Hàng

Khách Hàng có thể gửi hay tạo qua đường mạng dữ liệu hay thông tin đến Dịch Vụ để lưu trữ hay xử lý (“Dữ Liệu Của Khách Hàng”). Toán Trần sẽ không xem, chia sẻ, phân phối hay tham khảo Dữ Liệu Của Khách Hàng, trừ khi được mô tả trong Hợp Đồng Dịch Vụ, hoặc khi được yêu cầu bởi luật pháp. Cũng tuân thủ theo Hợp Đồng Dịch Vụ giữa Toán Trần và Khách Hàng, Toán Trần chỉ có quyền truy cập Dữ Liệu Của Khách Hàng nhằm mục đích cung cấp Dịch Vụ, để ngăn chặn hoặc sửa chữa các vấn đề kỹ thuật, khi Khách Hàng yêu cầu thông qua các yêu cầu hỗ trợ khách hàng, hoặc khi được yêu cầu bởi luật pháp.

8. An Toàn

Toán Trần sử dụng nhiều biện pháp bảo mật hiệu quả để bảo vệ Dữ Liệu Của Khách Hàng khỏi những truy cập trái phép, để duy trì tính chính xác của dữ liệu và để bảo đảm Dữ Liệu Của Khách Hàng được sử dụng một cách đúng đắn. Khi Dịch Vụ được truy cập bởi Internet Explorer phiên bản 8.0 hay mới hơn, Firefox phiên bản 12.0 hay mới hơn, Chrome phiên bản 17.0 hay mới hơn hoặc Safari phiên bản 5 hay mới hơn, công nghệ SSL (Secure Socket Layer) sẽ bảo vệ Dữ Liệu Của Khách Hàng bằng cách mã hóa dữ liệu trên đường truyền và xác thực trên máy chủ. Những công nghệ này giúp bảo đảm Dữ Liệu Của Khách Hàng luôn an toàn, bảo mật và chỉ được cung cấp cho đúng Khách Hàng là chủ sở hữu của các thông tin trên hoặc những người sử dụng đã được cấp phép bởi Khách Hàng. Toán Trần cũng đặt máy chủ của Toán Trần trong một môi trường an toàn và bảo mật có sử dụng tường lửa, các hệ thống phòng chống xâm nhập và các công nghệ khác để ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm quản lý và bảo mật tên và mật khẩu dùng để truy câp Dịch Vụ của Toán Trần.

9. Từ chối bảo đảm

Mặc dù Chính sách Bảo Mật đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ Liệu Của Khách Hàng và Toán Trần luôn cố gắng hết mình để đáp ứng, Toán Trần không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Toán Trần có thể dẫn đến việc Dữ Liệu Của Khách Hàng bị tiết lộ. Vì thế, Toán Trần không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ Liệu Của Khách Hàng luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

10. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Toán Trần bảo lưu quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật này. Toán Trần sẽ cung cấp thông tin về việc thay đổi Chính Sách Bảo Mật này trên Các Trang Web Của Toán Trần ít nhất 30 ngày làm việc trước khi thay đổi có hiệu lực.

11. Liên Hệ

Nếu bạn có thắc mắc về Chính Sách Bảo Mật này hay cách thức Toán Trần thu thập thông tin trên Các Trang Web Của Toán Trần, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi mail về toan.pham797@gmail.com.

Giới thiệu Pham Tran Toan 497 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần