Cắt may đồ bộ vẽ đường sườn áo
GERBER ACCUMARK

COI SƠ ĐỒ SAU IN GERBER ACCUMARK

KHI IN RẬP, HAY IN SƠ ĐỒ CẮT CÓ ĐỪNG XẺ TRỤ, DẤU DÙI…ANH EM COI ĐỂ CHECK LẠI COI THIẾU XÓT GÌ KO NHÉ . Pham Tran Toan on Google+

TÀI LIỆU

Thiết kế rập là gì ?

Thiết kế rập là gì ? Đây là câu hỏi Trung Tâm Toán Trần thường xuyên nhận từ các bạn mới tìm hiểu về nghề may. Vậy trả lời sao cho đúng ? Chúng ta […]