Bài trắc nghiệm thiết kế áo thun #394

Bài trắc nghiệm thiết kế áo thun #394
Mục đích bài trắc nghiệm thiết kế áo thun giúp học viên ôn tập, ghi nhớ, nâng cao kiến thức.
Khi sử dụng, nên sử dụng đi kèm giáo trình biên soạn riêng của Toán Trần.
Chúc các bạn học thiết kế rập vi tính thành công.
[wp_quiz id=”9823″]

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần