Bài trắc nghiệm thiết kế áo thun #394

Bài trắc nghiệm thiết kế áo thun #394
Mục đích bài trắc nghiệm thiết kế áo thun giúp học viên ôn tập, ghi nhớ, nâng cao kiến thức.
Khi sử dụng, nên sử dụng đi kèm giáo trình biên soạn riêng của Toán Trần.
Chúc các bạn học thiết kế rập vi tính thành công.

Câu1

Correct! Wrong!

Vẽ hình chữ nhật

Câu 2

Correct! Wrong!

Câu 3

Correct! Wrong!

Câu 4

Correct! Wrong!

Câu 5

Correct! Wrong!

Câu 6

Correct! Wrong!

Câu 7

Correct! Wrong!

Câu 8

Correct! Wrong!

Câu 9

Correct! Wrong!

Câu 10

Correct! Wrong!

Thiết kế rập áo thun #394
Cám ơn bạn đã tham gia bài trắc nghiệm.

Share your Results:

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần