THIẾT KẾ 3D

Giáo trình 3D Fit Lectra

Thân tặng các bạn giáo trinh 3D fit lectra chính hãng. Chúc các bạn học thiết kế rập, nhảy size, giác sơ đồ vi tính Lectra tốt. Thông tin tài liệu thiết kế rập 3D […]

LECTRA

Hướng dẫn cài đặt Lectra Modaris V7

Phần mềm thiết kế rập thởi trang Lectra Modaris V7 là phiên bản mới với nhiều cải tiến mạnh mẽ của hãng Lectra. Phần mềm thiết kế rập lectra cài đặt tương đối đơn giản.Các […]