Trắc nghiệm nhảy size quần thun #695

Trắc nghiệm nhảy size quần thun #695 là bài kiểm tra hệ thống kiến thức nhảy size quần thun. Bài test có bổ sung một số kiến thức ngoài giáo trình.Khi chọn, máy báo màu xanh trả lời đúng. Máy báo màu đỏ= sai. Đồng thời máy hiển thị câu trả lời màu xanh. Chúc các bạn học nhảy size tốt.

Nhảy size quần #695 cần thông tin gì ?

Correct! Wrong!

Nhảy size eo (điểm 1) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Nhảy size eo (điểm 2) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Nhảy size đùi (điểm 3) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Nhảy size lai (điểm 4) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Nhảy size lai (điểm 5) nhảy bao nhiêu ?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Nhảy size lai (điểm 6) nhảy bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Kiểm tra nhảy size quần thun #695
Cám ơn bạn tham gia bài kiểm tra của trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần.

Share your Results:

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần