Trắc nghiệm nhảy size quần thun #695

Trắc nghiệm nhảy size quần thun #695 là bài kiểm tra hệ thống kiến thức nhảy size quần thun. Bài test có bổ sung một số kiến thức ngoài giáo trình.Khi chọn, máy báo màu xanh trả lời đúng. Máy báo màu đỏ= sai. Đồng thời máy hiển thị câu trả lời màu xanh. Chúc các bạn học nhảy size tốt.

Nhảy size quần #695 cần thông tin gì ?

Nhảy size eo (điểm 1) nhảy bao nhiêu ?

Nhảy size eo (điểm 2) nhảy bao nhiêu ?

Nhảy size đùi (điểm 3) nhảy bao nhiêu ?

Nhảy size lai (điểm 4) nhảy bao nhiêu ?

Nhảy size lai (điểm 5) nhảy bao nhiêu ?

Nhảy size lai (điểm 6) nhảy bao nhiêu ?

About Pham Tran Toan 444 Articles
CEO & Founder tại Đồng phục Toán Trần CEO & Founder tại Công ty TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder tại Trung tâm đào tạo thiết kế thời trang Toán Trần