Trắc nghiệm nhảy size quần thun #695

Trắc nghiệm nhảy size quần thun #695 là bài kiểm tra hệ thống kiến thức nhảy size quần thun. Bài test có bổ sung một số kiến thức ngoài giáo trình.Khi chọn, máy báo màu xanh trả lời đúng. Máy báo màu đỏ= sai. Đồng thời máy hiển thị câu trả lời màu xanh. Chúc các bạn học nhảy size tốt.
[wp_quiz id=”9919″]

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần