accumark explorer,thiet ke rap,thiet ke rap 3D
TÀI LIỆU

Tạo thư mục khách hàng mới trong Accumark Explorer.

BÀI1:LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ACCUMARK Tạo thư mục khách hàng • Accumark quản lí file bằng phần mềm chuyên dụng,muốn mở phải cài đặt phần mềm,thông thường file nằm theo đường dẫn sau: c:\userroot\storage\data70\data […]