Tạo thư mục khách hàng mới trong Accumark Explorer.

accumark explorer,thiet ke rap,thiet ke rap 3D


BÀI1:LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ACCUMARK

Tạo thư mục khách hàng
• Accumark quản lí file bằng phần mềm chuyên dụng,muốn mở phải cài đặt phần mềm,thông thường file nằm theo đường dẫn sau:
c:\userroot\storage\data70\data
• Xuất qua máy khác có đuôi .zip
• Cách tạo thư mục mới
1.Bấm nút 4 chọn accumark explorer
ttmkh1
2.Chuột phải vào vùng trắng
ttmkh2
3.Nhập tên khách hàng hoặc mã hàng (tối đa 8 kí tự)
ttmkh3
Tạo đường dẫn để lưu chi tiết
ttmkh4
Đổi đơn vị đo inch hoặc met
1.đơn vị met
ttmkh5
2.đơn vị inch
ttmkh6

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần