Bài trắc nghiệm thiết kế đầm #6680

Bài trắc nghiệm thiết kế đầm #6680

Bài trắc nghiệm là bài kiểm tra kiến thức thiết kế đầm căn bản các bạn đã học từ mã #6680.

Bấm trả lời máy hiện màu xanh là đúng, máy hiện màu đỏ là sai.

Chúc các bạn học thiết kế rập thành công.

# 6680 là đầm mấy lớp ?

Correct! Wrong!

Theo bạn, 1/2 vòng ngực nào là sử dụng hệ inch ?

Correct! Wrong!

Hãy dịch câu sau: "CB body length"

Correct! Wrong!

Lệnh nào vẽ đường cong đi qua nhiều điểm ?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

1/2 eo thân sau bằng bao nhiêu ?

Correct! Wrong!

Giang ngực là gì ?

Correct! Wrong!

Dịch câu sau :"font neck drop fm hps to ft panel seam"

Correct! Wrong!

Hạ cổ lót so với hạ cổ chính như thế nào với nhau ?

Correct! Wrong!

Thiết kế đầm 6680
Cám ơn bạn tham gia bài kiểm tra của trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần.

Share your Results:

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần