THIẾT KẾ BA LÔ,TÚI 2D

Nội dung khóa học:

  1. Tìm hiểu lịch sử và cấu tạo chung của balo túi xách.

  2. Học sử dụng phần mềm chuyên thiết kế rập balo-túi xách .

  3. Thực hành thiết kế mẫu căn bản theo tài liệu kĩ thuật.

  4. Thực hành thiết kế sản phẩm thật theo mẫu (3-5 mẫu balo,túi xách thực tế)

  5. Làm bài tập kết thúc khóa học

Sơ đồ lớp balo. túi xách của trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần
Sơ đồ lớp balo. túi xách của trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần

Học phí:3.950.000

Cam kết:

  1. Cung cấp tài liệu thiết kế rập balo túi xách miễn phí.

  2.  Lớp học giới hạn 3-5 học viên

  3.  Giảm 30% cho sinh viên

  4.  Hỗ trợ kĩ thuật  online.

Thời gian: 2 tháng,tuần/3 buổi/2h (2-4-6 hoặc 3-5-7 hoặc CN).

Có lớp cấp tốc và lớp chuyên sâu cho các bạn có nhu cầu.

day-thiet-ke-rap-tui-xach
day-thiet-ke-rap-tui-xach