Hướng dẫn sử dụng Vstitcher_lệnh thêm mẫu vải.

Trong một sản phẩm thời trang 3d có nhiều loại vải khác nhau.Vải chính ,vải phối,vải lót…Để thể hiện hoa văn màu sắc ,tính chất cho nhiều loại vải.TT hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế thời trang 3D Vstitcher_lệnh thêm mẫu vải.

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần