Chúng tôi nhận may mẫu các loại sản phẩm may mặc theo yêu cầu.

Các bước thực hiện:

  1. Nhận thông tin yêu cầu của khách hàng,báo giá.

  2. Nhận rập giấy hoặc file rập +tài liệu kĩ thuật + Nguyên phụ liệu.

  3. Kiểm tra thông số rập.

  4. May mẫu,kểm tra thông số mẫu.

  5. Ủi đóng gói bàn giao cho khách hàng.

Cam kết:

  1. Mẫu may theo rập, đúng tài liệu kĩ thuật.

  2. Thời gian thực hiện nhanh,chuyên nghiệp.

  3. Giao mẫu tận nơi yêu cầu.

may-mau-lai-ao-thun-1