GERBER ACCUMARK

Copy các thiết lập có sẵn khi tạo storage area mới trong gerber accumark v9

Mỗi lần tạo storage area bạn phải copy toàn bộ các  thiết lập laylimit,annotation, block buffer….cũng hơi tốn thời gian.Phải tìm kiếm trong thư mục nào full để chép ra sử dụng lại.Có cách nào […]