TÀI LIỆU

Phương pháp tính định mức chỉ may.

Hướng dẫn tính định mức chỉ may theo phương pháp thực nghiệm : 1.Chuẩn bị hai miếng vải 20*20 cm 2.Chuẩn bị máy theo phương án chỉnh mật độ mũi chỉ theo qui định. VD:Tính […]