TÀI LIỆU

Cách tính độ co rút của vải.

Sản phẩm may mặc khi gia công thường biến động về thông số.Đặc biệt sau khi wash,nhuộm…Vì vậy ta phải tim hiểu độ co rút để đảm bảo thông số thành phẩm. Độ co rút […]