GERBER ACCUMARK

Hướng dẫn sửa lỗi rập không thể đổi (đảo) đường may Gerber Accumark

Khi nhập rập từ phần mềm thiết kế rập Lectra,file rập đuôi .DXF hay một số hệ cad khác.Phần mềm Gerber Accumark thường không cho đổi đường may. Nguyên nhân là phần mềm thiết kế […]