TÀI LIỆU

NĂM 2022 NGHỀ MAY SẼ THẾ NÀO ?

NĂM 2022 NGHỀ MAY SẼ THẾ NÀO ? Đọc thông kê của bộ công thương: năm 2021, Việt Nam xuất 39 tỉ $, vượt mục tiêu 2020. Chúng ta nên mừng vì nghề may vẫn […]

TÀI LIỆU

HỌC THIẾT KẾ RẬP LÂU KHÔNG ?

HV: Thầy ơi, em không học nghề may. Em muốn học thiết kế rập mất bao lâu ? 2T:  Anh chị học làm hàng nội địa hay xuất khẩu ?  HV: Em làm hàng xuất […]