GERBER ACCUMARK

Lỗi chạy sơ đồ tự động

Lỗi chạy sơ đồ tự động mà lính mới hay mắc phải ở Gerber Accumark. Nhẹ phạt. Nặng bị đuổi việc. Anh em coi nên tránh nhé. Để sủa lỗi chạy sơ đồ tự động […]

GERBER ACCUMARK

Biến hình ảnh thành rập cực nhanh.

Khách hàng gửi file hình ảnh nhưng bắt các bạn chạy sơ đồ báo định mức. Thiết kế rập Toán Trần sẽ hướng dẫn các bạn tuyệt Biến hình ảnh thành rập cực nhanh. Các […]

CLO3D

Giáo trình Clo3D

Giáo trình Clo3D là bộ tài liệu hướng dẫn căn bản cho các bạn nhập môn thời trang 3D. Cấu hình máy tối thiếu để chạy phần mềm Clo3D. Thực tế chỉ cần máy I3, […]