Các bước may túi xách hàng hiệu.

Để may một sản phẩm túi xách hàng hiệu trải qua nhiều công đoạn phức tạp. Chúng ta cùng tìm hiểu một qui trình may túi xách hàng hiệu.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

1.Lên ý tưởng, thiết kế mẫu balo túi xáchDSC_1238 copy

2.Thiết kế rập balo túi xách

3.Chọn chất liệu may balo túi xách

1-qui-trinh-may-balo-tui-xach-hang-hieu-chon-nguyen-lieu

4.Cắt bán thành phẩm

2-qui-trinh-may-balo-tui-xach-hang-hieu-cat-ban-thanh-pham

5.Dán keo chính lót

3-qui-trinh-may-balo-tui-xach-hang-hieu-dan-keo-chinh-lot

6.May quai túi xách

4-qui-trinh-may-balo-tui-xach-hang-hieu-may-quai-tui

7.Dán keo cố định

5-qui-trinh-may-balo-tui-xach-hang-hieu-dan-keo-co-dinh

8.Đục lỗ gắn đế

7-qui-trinh-may-balo-tui-xach-hang-gan-de

9.May dây gân xung quanh túi để tạo phom

8-qui-trinh-may-balo-tui-xach-hang-hieu-may-day-gan

10.May dán túi ngoài

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

9-qui-trinh-may-balo-tui-xach-hang-hieu-may-tui-ngoai-bang-may-cui-tro

11.Tạo phom nắp túi

10-qui-trinh-may-balo-tui-xach-hang-hieu-ta-phom

12.Gắn lót túi

11-qui-trinh-may-balo-tui-xach-hang-hieu-gan-lot-tui

13.Sơn mép

12-qui-trinh-may-balo-tui-xach-hang-hieu-son-canh

14.Gắn khóa

13-qui-trinh-may-balo-tui-xach-hang-hieu-gan-khoa

15.Rập giấy bạc logo

14-qui-trinh-may-balo-tui-xach-hang-hieu-in-rap-logo

16.Sản phẩm hoàn thiện

15-qui-trinh-may-balo-tui-xach-hang-hieu-may-tui-hoan-chinh

Nguồn: Dior

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

 KHOA-HOC-NGANH-MAY

 

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần